زيان ایران همکاری تجهیزات گمرک ایران اخبار اقتصادی و بازرگانی

زيان: ایران همکاری تجهیزات گمرک ایران اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی جزئیات تازه از بازگشت کارت سوخت به جایگاه‌ها

مدیرکل روابط عمومی شرکت ملی پخش از ارتقای دستگاه‌های نازل در جایگاه‌های سوخت خبر داد و گفت: با ارتقای دستگاه‌ها، سوخت‌گیری و پرداخت هزینه همزمان در جایگاه‌های ع

جزئیات تازه از بازگشت کارت سوخت به جایگاه‌ها

جزئیات تازه از بازگشت کارت سوخت به جایگاه ها

عبارات مهم : بازگشت

مدیرکل روابط عمومی شرکت ملی پخش از ارتقای دستگاه های نازل در جایگاه های سوخت خبر داد و گفت: با ارتقای دستگاه ها، سوخت گیری و پرداخت هزینه همزمان در جایگاه های عرضه سوخت صورت خواهد گرفت.

فاطمه کاهی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به راه اندازی تجهیزات استفاده از کارت سوخت در دستگاه های نازل از سال ۸۵ و بهره برداری از آنها از سال ۸۶ گفت: ۱۱ سال است که این دستگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند و فرسوده شده است اند. ولی ارائه بنزین با کارت سوخت الزامی است و هنگامی که متقاضی جهت سوخت گیری به جایگاه میرود یا باید از کارت سوخت خودش یا کارت سوخت جایگاه دار استفاده کند.

وی ادامه داد: طبق بررسی های کارشناسی که در این زمینه انجام شد، قرار شد در دستگاه ها سخت افزاری روزآمد که هم امکان پرداخت پول از طریق عابربانک را دارد و هم مقدار سوخت و اطلاعات تراکنش سوخت را ارسال می کند، راه اندازی شود. در حال حاضر در ۴۶ جایگاه تک سکویی که مشمول بر ۱۰۲ نازل می شود، این سیستم سخت افزاری به صورت آزمایشی راه اندازی شده است است و از آخر خردادماه این تعداد جایگاه و نازل به سیستم تازه کارت سوخت مجهز خواهند شد.

جزئیات تازه از بازگشت کارت سوخت به جایگاه‌ها

مدیرکل روابط عمومی شرکت ملی پخش در مورد هزینه انجام این طرح توضیح داد: هزینه بر عهده شرکت نبوده و جهت آن با بخش شخصی و بانک ها مراوده شده است است.

بر اساس این گزارش، استفاده از کارت های سوخت از آخرهای دولت هشتم مطرح شد که در ابتدا صرفا استفاده از کارت جهت بهینه سازی مصرف و کنترل مصرف بود ولی اجرای این کار در دولت هشتم انجام نشد و در نهایت در دولت نهم و دهم بحث هدفمندی یارانه ها و سهمیه بندی اجرا و کارت سوخت رسما وارد نظام سوخت گیری کشور شد.

مدیرکل روابط عمومی شرکت ملی پخش از ارتقای دستگاه‌های نازل در جایگاه‌های سوخت خبر داد و گفت: با ارتقای دستگاه‌ها، سوخت‌گیری و پرداخت هزینه همزمان در جایگاه‌های ع

واژه های کلیدی: بازگشت | افزاری | اندازی | دستگاه | استفاده | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs