زيان ایران همکاری تجهیزات گمرک ایران اخبار اقتصادی و بازرگانی

زيان: ایران همکاری تجهیزات گمرک ایران اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی روحانی در قضیه حصر انصافا کوتاهی نکرد / محمود صادقی

«در قضیه حصر انصافا آقای روحانی کوتاهی نکردند ولی خیلی وقت‌ها رسانه‌ای کردن فعالیت‌ها به نتیجه های حاصله آسیب وارد می‌کند. به صرف این‌ که استاندار یا فرماندار ج

روحانی در قضیه حصر انصافا کوتاهی نکرد / محمود صادقی

محمود صادقی: روحانی در قضیه حصر انصافا کوتاهی نکرد

عبارات مهم : اخبار

«در قضیه حصر انصافا آقای روحانی کوتاهی نکردند ولی خیلی وقت ها رسانه ای کردن فعالیت ها به نتیجه های حاصله آسیب وارد می کند. به صرف این که استاندار یا فرماندار جایی اصولگرا یا پایداری و… شود، خودمان جو یاس و ناامیدی را ترویج دهیم، همان بازی در زمین آنهاست.»

به گزارش همدلی؛ «از آقای محمود صادقی، نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس شورای اسلامی در مورد مواضع اخیر آقای روحانی (رئیس جمهور) پرسیدیم. این که با توجه به مواضع اخیر ایشان به نظر می رسد مرزهای اصولگرایی و اصلاح طلبی، جابه جاشده و آقای روحانی با ایفای نقش میانداری حداقل در ظاهر حامی جناح برابر به نظر آمده و به وعده های خود عمل نکرده.

روحانی در قضیه حصر انصافا کوتاهی نکرد / محمود صادقی

آقای صادقی ولی هیچ عدولی را در مواضع روحانی مشاهده نکرده و اعتقاد است که دست های پنهانی در ترویج این موج ناامیدی در اذهان مردم و جنگ روانی تاثیر بسیار دارند. در این میان رسانه ها و روزنامه های شکست خورده و مروج اخبار خلاف واقع، هم بسیار اثرگذار بوده اند. می گوید که «ما نباید در زمین این ها بازی کنیم.

ضمن این که قبول دارم اگر جایی کوتاه آمدند باید انتقادات خود را داشته باشیم. جهت نمونه در قضیه حصر انصافا آقای روحانی کوتاهی نکردند ولی خیلی وقت ها رسانه ای کردن فعالیت ها به نتیجه های حاصله آسیب وارد می کند. به صرف این که استاندار یا فرماندار جایی اصولگرا یا پایداری و… شود، خودمان جو یاس و ناامیدی را ترویج دهیم، همان بازی در زمین آنهاست.»

«در قضیه حصر انصافا آقای روحانی کوتاهی نکردند ولی خیلی وقت‌ها رسانه‌ای کردن فعالیت‌ها به نتیجه های حاصله آسیب وارد می‌کند. به صرف این‌ که استاندار یا فرماندار ج

واژه های کلیدی: اخبار | رسانه ای | رسانه ها | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs