زيان ایران همکاری تجهیزات گمرک ایران اخبار اقتصادی و بازرگانی

زيان: ایران همکاری تجهیزات گمرک ایران اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی ارتش آمریکا گیاه های هوشمند می سازد

ارتش آمریکا تلاش دارد گیاه های هوشمندی بسازد که می توانند مواد شیمیایی، سیگنال های الکترومغناطیسی و غیره را ردیابی کند. همچنین می توان از آن جهت شناسایی میدان م

ارتش آمریکا گیاه های هوشمند می سازد

ارتش آمریکا گیاه های هوشمند می سازد

عبارات مهم : فعالیت

ارتش آمریکا تلاش دارد گیاه های هوشمندی بسازد که می توانند مواد شیمیایی، سیگنال های الکترومغناطیسی و غیره را ردیابی کند. همچنین می توان از آن جهت شناسایی میدان مین استفاده کرد.

به گزارش مهر به نقل ا زایندپندنت، شرکت DARPA مشغول تولید نوعی از گیاه های عوض کردن یافته ژنتیکی است که می توانند تهدیدها را ردیابی و به طور نامحسوس جاسوسی کنند.

ارتش آمریکا گیاه های هوشمند می سازد

هدف این بازوی ارتش آمریکا مهندسی گیاه های است تا بتوانند نوع خاصی از مواد شیمیایی، پاتوژن، اشعه های رادیواکتیو و حتی سیگنال های الکترومغناطیسی و هسته ای را ردیابی کنند. به همین جهت سخت افزارهایی مانند ماهواره بر این گیاه های نظارت می کنند.

از این گیاه های هوشمند می توان جهت فعالیت های غیر نظامی نیز استفاده کرد. به عنوان مثال می توان آنها را جهت شناسایی مناطق مین گذاری شده است نیز به کار برد.

ارتش آمریکا تلاش دارد گیاه های هوشمندی بسازد که می توانند مواد شیمیایی، سیگنال های الکترومغناطیسی و غیره را ردیابی کند. همچنین می توان از آن جهت شناسایی میدان م

در این پروژه محققان تلاش دارند توانایی های معمول گیاه های جهت ردیابی محرک ها در محیط و پاسخ به آنها را زیاد کردن دهند.

واژه های کلیدی: فعالیت | هوشمند | آمریکا | سیگنال | شناسایی | استفاده | شیمیایی | مواد شیمیایی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs