زيان ایران همکاری تجهیزات گمرک ایران اخبار اقتصادی و بازرگانی

زيان: ایران همکاری تجهیزات گمرک ایران اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار پزشکی نقش ذرات آهن و سیلیس در تجمع اکسیژن در زمین

محققان دریافتند ذرات سیلیس و آهن نقش مهمی در تجمع اکسیژن در زمین در سال های ابتدایی شکل گیری حیات داشته اند. 

نقش ذرات آهن و سیلیس در تجمع اکسیژن در زمین

نقش ذرات آهن و سیلیس در تجمع اکسیژن در زمین

عبارات مهم : محققان

محققان دریافتند ذرات سیلیس و آهن نقش مهمی در تجمع اکسیژن در زمین در سال های ابتدایی شکل گیری حیات داشته اند.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری ساینس دیلی، بر اساس این تحقیقات فعالیت فتوسنتز سیانوباکتری ها، اکسیژن محلول در اقیانوس های باستانی زمین را تامین کرده هست، ولی جلبک های سبزآبی بدون کمک ذرات آهن و سیلیس قادر به ادامه حیات در مجاورت پرتوهای ماوراء بنفش خورشید نبودند.

محققان با مدل سازی اثر پرتوهای ماوراء بنفش خورشید بر آب اقیانوس ها و سیانوباکتری ها دریافتند زیاد کردن میزان ذرات آهن و سیلیس امکان تشکیل رسوبات آهن – سیلیس را فراهم کرده و این ذرات معلق سیانوباکتری ها را از تشعشعات مضر ماوراء بنفش محافظت می کردند.

نقش ذرات آهن و سیلیس در تجمع اکسیژن در زمین

وجود این سپر حفاظتی در دورانی که هنوز لایه ازن تشکیل نشده بود و زمین هیچ محافظی در برابر تشعشعات مضر نداشت، امری حیاتی بود. البته هنوز هم پرتوهای ماوراء بنفش رشد سیانوباکتری ها را محدود می کردند.

با وجود این که در این تحقیقات نحوه تجمع اکسیژن در اقیانوس ها مشخص شده است هست، هنوز نحوه زیاد کردن حجم اکسیژن به میزانی که موجب عوض کردن شرایط هوا و اتمسفر زمین شود، مشخص نشده است.

محققان دریافتند ذرات سیلیس و آهن نقش مهمی در تجمع اکسیژن در زمین در سال های ابتدایی شکل گیری حیات داشته اند. 

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Nature Communications انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: محققان | اکسیژن | خورشید | تحقیقات | اقیانوس | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs